sk sk sk

VÝVOJ ZARIADENÍ

Prípravná fáza

  • - vstupné rokovanie s klientom o type a rozsahu objednaných služieb
  • - zhotovenie vstupných podkladov
  • - vypracovanie predbežného návrhu

Návrhová fáza

  • - vypracovanie štúdie návrhu

Realizačná fáza

  • - vypracovanie výrobnej dokumentácie
  • - zabezpečenie výroby vyvinutých zariadení