sk sk sk

KONTAKT

Identifikačné znaky

IČO: 36 589 811
IČ DPH: SK2021953516

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 16194/V

Bankové spojenie:
číslo účtu: 2929866435/1100 Tatra banka

Sídlo spoločnosti

SPIŠCOL, s.r.o.
Kollárova 5
052 01 Spišská Nová Ves

tel: +421 53 44 14 852
fax: +421 53 44 14 852
mail: spiscol@spiscol.sk
web: www.spiscol.sk