sk sk sk

PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

SPIŠCOL, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom kompletný balík služieb v projekčnej činnosti.

Inžiniersku činnosť vykonáva v mene investora za účelom zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb.

Inžinierska činnosť je úzko spätá s projekčnou činnosťou a práve táto kombinácia predstavuje veľkú konkurenčnú výhodu v porovnaní s ostatnými projekčnými kanceláriami, nakoľko prevažná väčšina zákazníkov uprednostňuje komplexné riešenie ich zámeru vrátane vybavovania povolení od príslušných orgánov.