sk sk sk

VÝROBNÁ ČINNOSŤ

V rámci výskumnej a vývojovej činnosti sú navrhované nové strojné zariadenia, ktoré vyrábame a následne dodávame pre zákazníkov.

Rotačný vzorkovač RV-01 (tech. parametre)

Priebežný kladivový drvič PKD-01 (tech. parametre)

Priebežný kladivový drvič PKD 1-1 (tech. parametre)