sk sk sk

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Prípravná fáza

 • - vstupné rokovanie s klientom o type a rozsahu objednaných služieb
 • - obhliadka parcely
 • - zhotovenie vstupných podkladov
 • - vypracovanie predbežného investičného zámeru

Návrhová fáza

 • - vypracovanie štúdie návrhu

Projektová fáza

 • - zabezpečenie vstupných podkladov a prieskumov
 • - vypracovanie dokumentácie pre územné konanie
 • - vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie
 • - vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa

Realizačná fáza

 • - vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby
 • - spolupráca pri vyhľadávaní zhotoviteľa
 • - spolupráca pri uskutočňovaní stavby
 • - spolupráca pri dokončení stavby
 • - vypracovanie výrobnej dokumentácie