sk sk sk

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Obchodná činnosť je úzko spojená s investičnou činnosťou pri realizácii priemyselných stavieb, ktoré projektuje naša spoločnosť. Pre investorov zabezpečujeme dodávku strojných zariadení a investičných celkov podľa ich požiadaviek.